سایت شرط بندی فوتبال – تغییر سن بازیکنان فوتبال در المپیک

سایت های شرط بندی

فیفا سن بازیکنان فوتبال در المپیک توکیو را یکسال افزایش می‌دهد.

به گزارش ایسنا به نقل از ساکرنت، شیوع بیماری کرونا باعث لغو خیلی از رویدادهای ورزشی شده است. در این دیدار لغو یک ساله بازی های المپیک توکیو مهمترین اتفاق بوده است.

در رشته فوتبال در بازیهای المپیک توکیو تنها ۳ بازیکن بالای ۲۳ سال می توانند در بازیها حاضر باشند و بقیه بازیکنان باید زیر ۲۳ سال باشند ولی اکنون فیفا تصمیم گرفته بازیکنان زیر ۲۴ سال در بازیهای المپیک توکیو حاضر باشند.

این تصمیم به این خاطر است تا بازیکنان بیشتری بتوانند در بازیهای المپیک توکیو حاضر باشند و تعویق یکساله بازیها، فرصت را از بازیکنانی که در سال ۲۰۲۰، سن آنها ۲۳ سال می‌شد، را نگیرند.

انتهای پیام

المپیک ۲۰۲۰ توکیو
سایت شرط بندی فوتبال