سایت شرط بندی فوتبال – جزییات محدودیت‌های ورزشی سراسر کشور تا ۱۲ دی

سایت های شرط بندی

در هفته جاری فعالیت مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی در تمامی شهرهای کشور مجاز است، ۱۰۸ شهر با محدودیت استخرهای سرپوشیده، باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد و نیز باشگاه‌های ورزشی سالنی و ۳۳۰ شهر نیز صرفا با محدودیت باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد و باشگاه ورزشی سالنی روبرو خواهند بود.

به گزارش ایسنا، طبق آخرین وضعیت مربوط به نقاط مختلف کشور از نظر شیوع ویروس کرونا، در حال حاضر رنگ هیچ شهری قرمز نیست، این در حالی است که ۱۰۸ شهر در وضعیت نارنجی و ۳۳۰ شهر در وضعیت زرد قرار دارند و هفته پیش رو را باید مطابق شرایط و قوانین تعریف شده پشت سر بگذرانند.

مناطق قرمز

براساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در مناطق قرمز، مشاغل گروه دو، سه و چهار تعطیل است که طبق تقسیم بندی صورت گرفته در حوزه ورزش شامل تعطیلی مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی، استخرهای سرپوشیده، باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی می شود. بنابراین همانند هفته گذشته شاهد این هستیم که مشاغل گروه ۲ در بخش ورزش یعنی مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی می توانند در تمامی شهرهای کشور، فعالیت کنند.

مناطق نارنجی

طبق اعلام سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در وضعیت نارنجی یا سطح هشدار ۲ که حدود ۱۰۸ شهر یا شهرستان جزو این محدوده هستند، محدودیت‌های مشاغل سطح ۳ و ۴ در اجرا می‌شود؛ بنابراین استخرهای سرپوشیده به عنوان گروه شغلی سه و باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به عنوان گروه شغلی چهار در مناطق نارنجی مجاز به فعالیت نیستند.

مناطق زرد

همچنین طبق اعلام، نقاطی نیز که در وضعیت زرد قرار دارند سطح شغلی ۴ در آن ها محدود خواهد بود که شامل باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه های ورزشی سالنی است.

انتهای پیام

تعطیلی و محدودیت های ورزشی
سایت شرط بندی فوتبال