سایت شرط بندی فوتبال – کاشانی: آمدم تا به فوتبال کمک کنم/ بازنشستگی در ورزش بی‌معناست

سایت های شرط بندی

مدیرعامل باشگاه اسبق پرسپولیس به عنوان کاندیدای ریاست انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام کرد.

به گزارش ایسنا، حبیب کاشانی مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس در حاشیه آخرین روز ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران گفت: من آمدم تا برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کنم. شرایط فوتبال ما سخت است و با وضعیت موجود و با توجه به سابقه‌ای که دارم، شاید بتوانم کمک کنم و تصمیم گرفتم که در این شرایط ثبت نام کنم.

او درباره شرایط این روزهای فوتبال ایران اظهار کرد: اتفاقات خاصی در فوتبال افتاده و همه را نگران کرده است. مسائل مربوط به میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا و آقای ویلمتوس و طلب بازیکنان و برانکو ایوانکوویچ باعث مشکلات در فوتبال ما شده است و مردم را نگران کرده است.

او درباره بدهی‌های موجود در فدراسیون فوتبال و طلب مارک ویلموتس گفت:‌ من هنوز قرارداد آقای ویلمتوس را ندیدم. باید دید که من آیا انتخاب می‌شوم یا خیر. اگر توانستم ثبت‌نام کنم، باید ادامه دهنده را فدراسیون باشیم. اگر فدراسیون قرادادی بسته است که غرامتی در آن وجود دارد، باید آن را پرداخت شود اما الان نمی‌توان درباره آن قضاوتی کرد.

کاشانی در مهندسی شدن انتخابات خاطرنشان کرد: من هم این را شنیدم و طبیعی است که این اتفاقات بیفتد اما من وظیفه خود را دانستم که ثبت‌نام کنم و امیدوارم هر کسی که انتخاب می‌شود در جهت خدمت به فوتبال ما قدم بردارد. وقتی ما در AFC به شیخ سلمان رای می‌دهیم، باید انتظار داشته باشیم که علیه ما بیانیه‌ای صادر نشود. در همان موقع هم فیفا هم گفت که آسمان هوایی ایران پرخطر است و این زمینه‌ای برای بیانیه‌ AFC شد.

مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس درباره برنامه حضور او برای فدراسیون فوتبال گفت: فعلا برنامه اولم ثبت نام است.

او درباره حضور بازنشستگان در فدراسیون گفت:‌ به نظر من در ورزش بازنشسنگی معنی نمی‌دهد و کسانی در راس ورزش دنیا کار می‌کنند، سن برای آن‌ها مد نظر نیست اما با تصویب مجلس شورای اسلامی در این رابطه شرایط فرق می‌کند.

کاشانی از معرفی محمود اسلامیان به عنوان نایب رییس اول و حیدر بهاروند به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال در انتخابات پیش‌رو خبر داد.

حبیب‌الله کاشانی پس از ثبت نام برای ریاست فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران حاضر شد و اظهار کرد: من ثبت نام کردم اما امضاها را در این مرحله احتیاج نداشتم. تعداد امضای هر کس باید در چند روز آینده به حد نصاب برسد و امروز از ما مدارک اولیه خود مانند مدرک تحصیلی را خواستند.

او در خصوص نوابش گفت: من باید به عنوان نایب رییس اول و نایب رییس دوم و نایب رییس بانوان را در فرم مربوطه می‌نوشتم که من نام آقایان اسلامیان و بهاروند را به عنوان نواب اول و دوم و نام خانم عبدالحسینی را به عنوان نایب رییس بانوان نوشتم.

کاشانی درباره رقبایش گفت: من جلالی و قریب را در فدراسیون دیدم که  برای ثبت نام آمده بودند. البته فتح الله‌زاده برای عنوان دیگری ثبت نام کرده بود.

انتهای پیام

حبیب کاشانی
سایت شرط بندی فوتبال

سایت شرط بندی فوتبال – کاشانی: آمدم تا به فوتبال کمک کنم/ بازنشستگی در ورزشبی‌معناست

سایت های شرط بندی

مدیرعامل باشگاه اسبق پرسپولیس به عنوان کاندیدای ریاست انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام کرد.

به گزارش ایسنا، حبیب کاشانی مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس در حاشیه آخرین روز ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران گفت: من آمدم تا برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کنم. شرایط فوتبال ما سخت است و با وضعیت موجود و با توجه به سابقه‌ای که دارم، شاید بتوانم کمک کنم و تصمیم گرفتم که در این شرایط ثبت نام کنم.

او درباره شرایط این روزهای فوتبال ایران اظهار کرد: اتفاقات خاصی در فوتبال افتاده و همه را نگران کرده است. مسائل مربوط به میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا و آقای ویلمتوس و طلب بازیکنان و برانکو ایوانکوویچ باعث مشکلات در فوتبال ما شده است و مردم را نگران کرده است.

او درباره بدهی‌های موجود در فدراسیون فوتبال و طلب مارک ویلموتس گفت:‌ من هنوز قرارداد آقای ویلمتوس را ندیدم. باید دید که من آیا انتخاب می‌شوم یا خیر. اگر توانستم ثبت‌نام کنم، باید ادامه دهنده را فدراسیون باشیم. اگر فدراسیون قرادادی بسته است که غرامتی در آن وجود دارد، باید آن را پرداخت شود اما الان نمی‌توان درباره آن قضاوتی کرد.

کاشانی در مهندسی شدن انتخابات خاطرنشان کرد: من هم این را شنیدم و طبیعی است که این اتفاقات بیفتد اما من وظیفه خود را دانستم که ثبت‌نام کنم و امیدوارم هر کسی که انتخاب می‌شود در جهت خدمت به فوتبال ما قدم بردارد. وقتی ما در AFC به شیخ سلمان رای می‌دهیم، باید انتظار داشته باشیم که علیه ما بیانیه‌ای صادر نشود. در همان موقع هم فیفا هم گفت که آسمان هوایی ایران پرخطر است و این زمینه‌ای برای بیانیه‌ AFC شد.

مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس درباره برنامه حضور او برای فدراسیون فوتبال گفت: فعلا برنامه اولم ثبت نام است.

او درباره حضور بازنشستگان در فدراسیون گفت:‌ به نظر من در ورزش بازنشسنگی معنی نمی‌دهد و کسانی در راس ورزش دنیا کار می‌کنند، سن برای آن‌ها مد نظر نیست اما با تصویب مجلس شورای اسلامی در این رابطه شرایط فرق می‌کند.

انتهای پیام

حبیب کاشانی
سایت شرط بندی فوتبال