سایت شرط بندی فوتبال – «عبدالمحمد پوربهی» درگذشت

سایت های شرط بندی

«عبدالمحمد پوربهی» درگذشت

ایسنا/بوشهر «عبدالمحمد پوربهی»، از موسسان و بزرگان باشگاه شاهین بوشهر به علت کهولت سن و بیماری قلبی-تنفسی درگذشت.

یک روز پس از درگذشت مانایاد مجید چاهی بخش، پیشکسوت باشگاه ایرانجوان بوشهر؛ “عبدالمحمد پوربهی” از موسسان و پیشکسوتان باشگاه شاهین بوشهر نیز به رحمت ایزدی پیوست.

خبرگزاری ایسنا این مصیبت دردناک را به خانواده مرحوم پوربهی، جامعه فوتبال و مردم استان بوشهر تسلیت می گوید.

انتهای پیام

خبرگزاری ایسنا
سایت شرط بندی فوتبال