سایت شرط بندی فوتبال – ویدئو / گل‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران

سایت های شرط بندی

ویدئو / گل‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران

هفته هفتم بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری هفت مسابقه در روزهای پنجشنبه، جمعه (۲۷ تا ۲۸ آذر ۹۹) به پایان رسید. در این ویدئو گل‌های این هفته لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس) را می‌بینید.

فیلم ورزشی
سایت شرط بندی فوتبال

سایت شرط بندی فوتبال – ویدئو / گل‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران

سایت های شرط بندی

ویدئو / گل‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران

هفته سوم بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری هشت مسابقه در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۵ ، ۶ و ۷ آذر ۹۹) به پایان رسید. در این ویدئو گل‌های این هفته لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس) را می‌بینید.

فیلم ورزشی
سایت شرط بندی فوتبال

سایت شرط بندی فوتبال – ویدئو / گل‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران

سایت های شرط بندی

ویدئو / گل‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران

هفته دوم بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری هفت مسابقه در روزهای پنجشنبه ، جمعه و شنبه (۲۹ ، ۳۰ ، ۱ آذر ۹۹) به پایان رسید.در این ویدئو گل‌های این هفته لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس) را می‌بینید.

فیلم ورزشی
سایت شرط بندی فوتبال

سایت شرط بندی فوتبال – ویدئو / گل‌های هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران

سایت های شرط بندی

ویدئو / گل‌های هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران

هفته اول بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری هفت مسابقه در روزهای جمعه و شنبه (۱۶ و ۱۷ آبان ۹۹) به پایان رسید و یک دیدار هم به تعویق افتاد. در این ویدئو گل‌های این هفته لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس) را می‌بینید.

فیلم ورزشی
سایت شرط بندی فوتبال

سایت شرط بندی فوتبال – ویدئو / گل‌های هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال

سایت های شرط بندی

ویدئو / گل‌های هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال

هفته بیست‌وپنجم لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری هشت مسابقه در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه (۲۶، ۲۷ و ۲۸ تیر ۹۹) به پایان رسید. در این ویدئو گل‌های این هفته لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس) را می‌بینید.

فیلم ورزشی
سایت شرط بندی فوتبال

سایت شرط بندی فوتبال – ویدئو / گل‌های هفته بیست‌ویکم لیگ برتر فوتبال

سایت های شرط بندی

ویدئو / گل‌های هفته بیست‌ویکم لیگ برتر فوتبال

هفته بیست‌ویکم لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری هشت مسابقه در روزهای پنجشنبه تا جمعه (۸ تا ۹ اسفند) به پایان رسید. در این ویدئو گل‌های این هفته لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس) را می‌بینید.

فیلم ورزشی
سایت شرط بندی فوتبال

سایت شرط بندی فوتبال – ویدئو / گل‌های هفته بیست‌ویکم لیگ برتر فوتبال

سایت های شرط بندی

ویدئو / گل‌های هفته بیست‌ویکم لیگ برتر فوتبال

هفته بیست‌ویکم لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری هشت مسابقه در روزهای پنجشنبه تا جمعه (۸ تا ۹ اسفند) به پایان رسید. در این ویدئو گل‌های این هفته لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس) را می‌بینید.

فیلم ورزشی
سایت شرط بندی فوتبال

سایت شرط بندی فوتبال – ویدئو / گل‌های هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال

سایت های شرط بندی

ویدئو / گل‌های هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری هشت مسابقه در روزهای چهارشنبه تا جمعه (۱۶ تا ۱۸ بهمن) به پایان رسید. در این ویدئو گل‌های این هفته لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس) را می‌بینید.

فیلم ورزشی
سایت شرط بندی فوتبال