سایت شرط بندی فوتبال – برنامه‌ریزی برای بهبود فرهنگ هواداری در فوتبال کشور نیاز به جدیت و همکاری بیشتری دارد

سایت های شرط بندی

در نشست مدیریتی ویژه ساماندهی وضعیت هواداری در فوتبال کشور در خصوص چالشها و فرصتها و راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت فرهنگ هواداری بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش ایسنا، نشست مدیریتی ویژه ساماندهی وضعیت هواداری در فوتبال کشور که در روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه با ریاست عبدالحمید احمدی، معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی و با حضور کریمی، مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و محمدنبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال و مدیران کل حراست، فرهنگی و امور باشگاه های وزارتخانه و دیگر مدیران فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال برگزار شد.

در این نشست ضمن تاکید بر لزوم پی گیری دستورالعمل های ابلاغی و  برنامه هایی که قبلاً تدوین شده‌اند، بر لزوم انجام اقدامات و برنامه های عملیاتی ملموس در این زمینه تاکید شد. در این نشست گزارش اقداماتی که در این راستا انجام شده است توسط آقایان کریمی، زمان آبادی، نقی پور، بهمنی، سطوتی و نیکوخصال ارائه گردید.

احمدی نیز بر ضرورت برنامه ریزی و همکاری جدی برای بهبود وضعیت فرهنگ هواداری تاکید نمودند و در خاتمه مقرر شد یک کارگروه ویژه متشکل از مدیران مرتبط در وزارتخانه و فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و دیگر نهادهای مرتبط نسبت به تهیه برنامه عملیاتی با تقسیم کار شفاف اقدام کرده و جهت تصمیم گیری نهایی به نشست بعدی که با حضور معاونان وزارتخانه تشکیل خواهد شد ارائه کنند.

انتهای پیام

هواداران فوتبال
سایت شرط بندی فوتبال